Wykańczanie druku cyfrowego

Niciarki do szycia książek

Universe

Automatyczna maszyna do szycia książek: podajnik arkuszy zapewniający szybkie i wszechstronne wykańczanie druku cyfrowego

UNIVERSE, nowa automatyczna maszyna do składania i szycia książek, działająca na zasadzie „podajnika arkuszy”. Przewyższa poprzednią wersję pod względem wydajności, osiągając niesamowity poziom pro-dukcyjności i zwiększając wydajność procesu.

Rozwiązanie umożliwia ekonomiczne oprawianie krótkich serii oraz gwarantuje wytwarzanie książek wysokiej jakości.


Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymasz link do pobrania katalogu.

O nas

Universe

Automatyczna zmiana formatu

Arkusze

Max. format arkusza: 420 x 640 mm

Obejrzyj film

UNIVERSE, automatyczna maszyna do szycia książek

WERSJA Z PODWÓJNYM PODAWANIEM

Model UNIVERSE, automatyczna maszyna do szycia książek, jest również dostępny w „wersji z podwójnym podawaniem”, charak-teryzującej się automatycznym podawaniem składek w celu łączenia arkuszy z druku cy-frowego ze składkami z druku offsetowego.

Nowe szanse

System ten idealnie nadaje się do produkcji roczników, pamiętników, książek religijnych, otwierając w ten sposób nowe możliwości dla drukarni.

Maszyna może również pracować jako trady-cyjna niciarka do szycia książek.

Zdolność samodzielnego uczenia się

Dzięki funkcji automatycznego programowania, zespół może natychmiast realizować różne zadania.

Książki w tym samym formacie, ale z inną liczbą stron, są automatycznie zarządzane dzięki inteligentnej technologii kodów kreskowych. W tym trybie pracy jedynym zadaniem operatora jest śledzenie załadunku i rozładunku.

Urządzenia do Niciarki do szycia książek
WYPOSAŻENIE OPCJONALNIE
O nas Universe
Kontakt

CHCESZ OTRZYMAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

+48 42 645 70 09